AUTOMATICKÉ KOTLE - Defro - automatické kotle na tuhá paliva, uhlí, dřevo, pelety, Defro, Optima

AUTOMATICKÉ KOTLE

Zvětšit

Funkce kotlů DEFRO

Základem kotlů DEFRO je poměrně malá plocha otáčivého nebo retortového roštu. Palivo se při hoření postupně automaticky dávkuje z násypky na rošt, na kterém hoří pouze nejnutnější množství paliva k momentální potřebě tepla v objektu.

Spalování probíhá vždy za dostatečného přívodu vzduchu, který zaručí dokonalé spalování všech hořlavých látek obsažených v uhlí. Staré typy kotlů se regulovaly uzavíráním dvířek, čímž se sice oheň utlumil, ale zároveň docházelo k nedokonalému spalování a obrovským úletům škodlivin. U automatických kotlů řídí spalování automatická regulace kotle a topný výkon je utlumován postupně. Tím se zajistí dokonalé spalování. V případě, že není nutno objekt vytápět v průběhu dne v topné sezóně, je oheň v topeništi utlumen. Popel automaticky padá do popelníku.

Zatápění se provádí jednoduchým způsobem, většinou na začátku topné sezóny. Po cca 15 minutách dodává kotel do topné soustavy požadovaný výkon pro vytápění objektu.

Doplňování paliva je prováděno podle typu kotle a to buď ručně, nebo mechanicky. Účinnost kotlů přesahuje 80 %, což je vysoké číslo a svědčí o velmi dobré konstrukci kotlů a kvalitním spalovacím procesu, který v kotli probíhá.

Během topné sezóny obsluha provádí pouze občasnou kontrolu 1x za den až dva dny při plném výkonu a 1x za tři dny při sníženém výkonu, přičemž naplní zásobník novým palivem.

Uhlí obsahuje určité procento popeloviny a ostatních látek, jehož množství se liší podle výskytu v těžební pánvi a kvalitě uhlí. Uhlí s vlastností stáložáru v kotli nevyhasne ani v případě 24 hodinovém výpadku elektrické energie a bez zapálení a zásahu obsluhy se automaticky znovu spustí. Uhlí je domácí surovina, jeho cena je tržní a zásoby máme na mnoho desítek let.


Ekonomické hledisko

Relativní nevýhodou nové generace kotlů je vyšší pořizovací cena v porovnání s předchozími dnes již zastaralými typy klasických kotlů. Celková bilance výroby tepla, pohodlí obsluhy a ekologické aspekty spalování však pořizovací náklady velmi rychle zvrátí.

Pozitivně se projevuje jednak vyšší účinnost spalovacího procesu (více než 80% oproti dřívějším 60%), používání levných tuhých paliv, rychlá regulovatelnost a možnost nasazení automatické regulace topné soustavy. Obslužnost kotle je mnohem pohodlnější, než byla dříve u klasických kotlů. Přikládání paliva do kotle v zimě až 1x za 3 dny je toho důkazem. Regulace kotlů je jednoduchá a srovnatelná s kotli plynovými.
 

>>